7 tips til at arbejde med kultur og værdier

En måde at beskrive kultur på er at bruge det gamle udtryk "det sidder i væggene." I dag ved vi dog, at kultur ikke sidder i væggene, men hos menneskene, dvs. deres adfærd, normer, værdier og deres forhold til hinanden.
tirsdag den 14. april 2020
Læsetid: 2 minutter

Hvor godt det går for en organisation, har ofte sammenhæng med den eksisterende kultur. Kendetegnende for en succesfuld kultur er, at den ønskede kultur og den faktiske kultur stemmer overens. Tydelige værdier og adfærdsmønstre afspejles i den daglige drift, både internt i organisationen og i forhold til kunder, samarbejdspartnere og interessenter.

For at skabe en stærk og bæredygtig kultur bør både ledere og medarbejdere aktivt arbejde på at opbygge og vedligeholde den kultur, organisationen stræber efter. I dette arbejde er det især vigtigt at følge op og evaluere samt at fejre gode resultater og succeser. Selv i situationer, hvor mange arbejder hjemmefra eller på distancen og ikke på den almindelige arbejdsplads, er det vigtigt ikke at glemme arbejdet med kultur og værdier.

Kundehistorie: Rituals 

– Kulturen kan mærkes i hjertet

Læs hvordan Rituals opbygger en kultur, hvor medarbejderne støtter hinanden, og hvor engagement og produktivitet går hånd i hånd. 
Læs mere💛

7 konkret tips til arbejdet med kultur og jeres værdier

1. "The why"

Begynd med at definere jeres "hvorfor" for hele organisationen og nedbryd det derefter i jeres forskellige funktioner i organisationen. Spørg jer selv, "Hvorfor eksisterer vi, og hvad ønsker vi at opnå?"

2. Adfærdsmønstre:

Reflektering over jeres ønskede og faktiske adfærdsmønstre i organisationen. Det adfærdsmønster, I har over for hinanden, skal give jer mulighed for at skabe den kultur, I stræber efter.

3. Ledelsesfilosofi:

Tydeliggør hvilken type ledelsesfilosofi, der skal hjælpe jer på vej. Filosofien skal være forankret i jeres ønskede adfærdsmønstre og derefter synliggøres i den konkrete ledelse.

4. Nøgleadfærd:

Formulér de adfærdsmønstre, I gerne vil se mere af, og som skal være vejledende i jeres daglige arbejde. Definér for eksempel 3-4 nøgleadfærdsmønstre i form af udsagnsord. Nogle eksempler på nøgleadfærdsmønstre kunne være "Skab sammen," "Giv feedback" eller "Udvikling."

5. Kommunikation:

Gennemgå, hvordan I kommunikerer internt og eksternt. Gennemgå, hvad der står i for eksempel politikdokumenter og retningslinjer samt på intranettet og på internettet. På denne måde kan I sikre, at selv jeres kommunikationskanaler bidrager til at forme og efterleve jeres ønskede kultur.

6. Ledelse:

Evaluer den daglige ledelse og følg op på, hvordan jeres ledelsesfilosofi omsættes i praksis. Byg jeres introduktionsprogram og udviklingsaktiviteter omkring jeres værdier, adfærdsmønstre og nøgleadfærdsmønstre og sørg for at træne jeres ledere i at give konstruktiv og løbende feedback i hverdagen.

7. Tydelighed:

Husk allerede i rekrutteringsarbejdet at være tydelige og kommunikere om, hvorfor I eksisterer (jeres "hvorfor"), jeres ledelsesfilosofi, jeres adfærdsmønstre og jeres nøgleadfærdsmønstre. Dette øger muligheden for at tiltrække de rette medarbejdere til jeres organisation.

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: