Succes i den digitale transformation: Fra Google docs til digitalt værktøj

- Det største udbytte er, at jeg slipper for at sidde med store mængder af data. Og så får jeg hurtigt adgang til data i realtid med et engagement-værktøj, fortæller Ditte Buch Andersen, Director of People and Culture i Neurons.
Caroline GottschalckMarketing Coordinator
onsdag den 12. juni 2024
Læsetid: 5 minutter
Director of People and Culture i Neurons, Ditte Buch Andersen

Da Buch Andersen bliver ansat i Neurons i foråret 2022 undersøger og analyserer hun medarbejdernes engagement via samtaler, ad hoc feedback og et begrænset, gratis tool. Noterne bliver samlet i Google docs og sheets.  

Det var dog hele tiden højt på hendes agenda at investere i et engagement-værktøj.  

- Fordelen ved at bruge et engagement-værktøj er jo, at nogle har tænkt tankerne før og man kan lave målinger baseret på videnskab og statistik. Og så er muligheden for at benchmarke super vigtigt - særligt i starten, hvor en rating på “7” er svær at sige om er god eller dårlig, når man ikke kan sammenligne med tidligere målinger internt, fortæller Buch Andersen og fortsætter:

- Med et værktøj er det også meget nemmere at analysere og dele indsigt internt. Et engagement-værktøj giver mulighed for at være transparent både over for ledere og medarbejdere.  

I maj 2023 sender Buch Andersen Neurons første pulsmåling ud via deres nye, digitale engagement-værktøj. Det letter hendes arbejde med engagement betydeligt. 

- Det største udbytte er, at jeg slipper for at sidde med store mængder af data. Og så får jeg hurtigt adgang til data i realtid med et engagement-værktøj, hvilket også giver mulighed for at opdage trends og tendenser i tide, så vi kan hjælpe de enkelte teams, fortæller Buch Andersen. 

Indsigt i teams og hele virksomheden 

Værktøjets funktioner gør det nemt at få både det store overblik over medarbejdernes engagement og mulighed for at gå i dybden med potentielle udfordringer. 

- Værktøjets standardspørgsmål er super gode til at få et overordnet indblik og giver mulighed for at benchmarke resultater fra andre lignende organisationer. Imens vores egne spørgsmål giver mulighed for at gå i dybden med specifikke trends og tendenser, siger Buch Andersen. 

De fleste af værktøjets standardspørgsmål er statements, hvor medarbejderne skal angive deres enighed på en skala fra 1-10. 

- Nogle af de statements, vi har målt og fortsat måler på, er “There is a strong team spirit” og “You would recommend your manager”, hvor medarbejderne skal erklære deres grad af enighed i udsagnet, forklarer Buch Andersen. 

Neurons oplever en høj svarrate på deres engagement-målinger. En af årsagerne hertil, kan være den tillid, Buch Andersen har til engagement-værktøjet. 

- Det er afgørende, at jeg ved og stoler på, at der er ægte anonymitet. Jeg kan ikke se, hvad den enkelte medarbejder svarer, men jeg kan se samlet data ud fra alle svarene. Tillid er super vigtigt! Min grad af tillid smitter af på medarbejderne. Hvis ikke jeg har tillid, så har de det heller ikke, understreger Buch Andersen. 

Strategisk arbejde med engagement 

Selvom Neurons kun har brugt engagement-værktøjet i ca. 1 år, er der allerede gode resultater at hente. Arbejdet med engagement er blevet mere konkret og strategisk, fortæller Buch Andersen og uddyber: 

- Vi har fundet ud af, at tilfredshed og well-being har en stærk sammenhæng hos os. Et eksempel er fra målingen fra december 2023, der viste nedgang i well being. Det gjorde, at vi satte ekstra fokus på fysisk sundhed med konkurrencer i squats og antal skridt om dagen. Næste måling viste, at well being scoren var forbedret, hvilket også var tydeligt på vores bundlinje. 

Et andet godt resultat, det strategiske arbejde med data fra engagement-værktøjet har bragt med sig, er succesen med at vende en uønsket tendens i et specifikt team. 

- I en måling havde vi nedgang i et teams engagement. Data viste, at årsagen var, at de manglede en leder. Det er interessant at se det præsenteret direkte i data, for man har jo en mavefornemmelse, men det er noget nemmere at præsentere data for CEO’en, fortæller Buch Andersen. 

I engagement-værktøjet præsenteres løsningsforslag til tiltag, man kan igangsætte for at vende en tendens. Buch Andersen valgte at konstituere en leder, udstede konkrete mål for teamet og inddrage samme team i rekruttering af en ny leder, hvilket havde en positiv effekt og kunne ses på den følgende pulsmåling.  

Kundehistorie Neurons: Tror på, at trivsel er helt afgørende

Vedligehold jeres engagement 

I Neurons seneste måling var der ingen “røde lamper, der blinkede”, men det får dem ikke til at ligge på den lade side. Buch Andersen mener, at det blot giver anledning til at styrke drivkræfterne til engagementet blandt medarbejderne: 

- Vedligeholdelse af de gode og fornuftige tendenser er også vigtigt for at etablere et solidt grundlag for engagement og en god kultur. Selvom der ikke er alarmerende udfordringer, vil vi gerne være proaktive. Fokus er derfor nu på samarbejde, kommunikation og feedback-mekanismer - lederne skal blive bedre til at kommunikere.  

Neurons’ strategiske arbejde med engagement taler sit tydelige sprog. Siden første måling for et år siden, har scoren på engagement og i deres NPS udviklet sig positivt. 

- I engagement er vi gået fra en score på 77 til 85 ud af 100. Og i NPS havde vi tidligere en score på 30. I dag er den 44. Begge scorer er ret højt og godt synes jeg!, fortæller Buch Andersen 

4 råd til ledere, der måler på engagement 

Vil du have størst muligt udbytte af din engagement værktøj, så har Buch Andersen fire vigtige råd til dig: 

  1. Find et værktøj, du har tillid til. Din tillid til værktøjet smitter af på dine medarbejdere. Men det modsatte er også tilfældet, hvis du ikke selv har tillid til fx værktøjets anonymitet. 

  1. Engagement-værktøj er ikke et HR-værktøj, men et ledelsesværktøj. Sørg for at have allierede fx i ledelsen til at slå på tromme i teams, når værktøjet skal udrulles og anvendes i de forskellige teams. 

  1. Data skal afspejle real tid. Forældet data giver ikke et aktuelt billede af virksomheden og kan dermed ikke bidrage til at skabe de ønskede resultater. Har I tidligere brugt årlige trivselsundersøgelser eller APV-undersøgelser hvert andet år, så anbefaler jeg, at du bruger engagement-værktøjet hyppigere end, I er vant til. 

  1. Husk at se sammenhængene. Hold data op mod viden fra ledere, HR, øverste ledelse og virksomhedens retning, for at kunne forstå og undersøge situationen nærmere. 

Fakta om Ditte Buch Andersen:  

Ditte Buch Andersen har i dag ansvaret for et mindre P&C team med 3 medarbejdere hos Neurons, hvor hun også er en del af ledelsesgruppen. Samlet har hun 11 års HR erfaring fordelt med 2 år hos Neurons og 9 år hos Vivino. Neurons har ca. 70 medarbejdere og anvender engagement-værktøjet Simployer &frankly. 

Artiklen blev oprindeligt udgivet på DanskHR's hjemmeside.

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: