Kristofer Sandberg

Content och PR-manager

Kistofer Sandberg arbejdede med indhold, PR og marketing hos Simployer &frankly indtil januar 2023