Sandra Danielsson

Creative copywriter

Sandra arbejdede hos Simployer &frankly som kreativ tekstforfatter indtil august 2023.