Forskningen bag Simployer &frankly

Vær sikker på at dine tiltag til at øge engagementet er baseret på forskning.

Book demo

Simployer &frankly er baseret på den seneste forskning

Der er blevet forsket en del i engagement og motivation på arbejdspladsen over årene. Vi er passionerede omkring engagement og har læst det meste på området.

Vi har samlet et kort resumé af den førende forskning på området, så du ikke behøver, at læse det hele selv.

Gallup

Gallup har foretaget en global metaanalyse baseret på næsten 2 millioner individer. De identificerede en stærk korrelation mellem de nedenstående faktorer og højere produktivitet, bedre forretningsresultater og lavere medarbejder-turnover. 

Basis behov: Praktiske omstændigheder og tydelig forventningsafstemning

Støtte fra lederen: Anerkendelse, opmuntring og støtte til min faglige udvikling

Teamwork: Social sikkerhed og et tydeligt formål, som vi arbejder hen imod

Udvikling: Mulighed for professionel udvikling

Bersin af Deloitte

Deloitte er en stærk stemme i forhold til engagement. Efter at have studeret 11,000 svar opsummerede de deres indsigter i en model de kalder: "Simply Irresistible Organization"

Deres indsigter om engagement inkluderer bl.a.

  • Et meningsfuldt job
  • Klare og tydelige målsætninger
  • Positiv, inklusiv og menneskeligt arbejdsmiljø
  • Muligheder for udvikling, og en kultur som støtter op om dette
  • Transparent og inspirerende lederskab samt tro på at tværs-funktionel samarbejde og en god dialog

William Kahn

Den amerikanske professor William Kahn var en af de første til at undersøge de emotionelle aspekter af et arbejde. Han fremhævede 3 områder, som gør at ens arbejde, er mere en kun ‘ok’.

Mening: At ens arbejde bidrager positivt til arbejdspladsen

Sikkerhed: At man har støtte fra sine kolleger

Evne: At de fysiske og mentale rammer understøtter ens arbejde

Frederick Herzberg

I 1959 lancerede den amerikanske psykolog Frederick Herzberg  "two-factor theory"  - også kendt som "Herzberg's motivational theory". Teorien er siden flittigt blevet refereret til, og overordnet er teorien baseret på to sæt af faktorer, der påvirker medarbejderne: 

Motiverende faktorer: Engagerende opgaver, anderkendelse, egne ansvarsområder og mulighed for udvikling

Hygiejnefaktorer: løn, jobsikkerhed, arbejdsmiljø

Vores engagementmodel binder det hele sammen

Som du nok har opdaget, så er der en rød tråd i de eksempler, som vi har fremhævet. Det føltes som en naturlig proces at vi - sammen med senior HR eksperter - opsummerede forskningen, som vi mener har den højeste relevans og legitimitet.

Du kan være sikker på, at vores model indeholder de aspekter, som øger engagementet på en arbejdsplads. Vi har også sikret os, at vores model er:

Simpel: Modellen skal være nem at anvende i praksis

Fleksibel: Medarbejdere og organisationer har alle forskellige udfordringer, og derfor skal det være nemt at gå i dybden, med de områder, som har mest brug for støtte

Relevant: Modellen skal kunne bruges på individuelle teams og store organisationer og føles relevant uanset forretningsmodel

Simployer &frankly's engagementsmodel

Vores model er baseret på de 7 vigtigste drivkræfter, som har betydning for medarbejderengagementet i følge forskningen.

Start i dag

Kontakt os for at se Simployer &frankly-platformen og gennemgå om, hvordan du bedst kan øge engagementet på din arbejdsplads.