Få lavere sygefravær: Opdag stress i tide med pulsmålinger

Stress på arbejdspladsen er en dyr affære for virksomheden - både økonomisk og menneskeligt. Derfor er det vigtigt løbende at tjekke ind hos dine medarbejdere med pulsmålinger, der kan komme stressen i forkøbet og spare jer for stigende sygefravær, lav produktivitet og høj medarbejderomsætning.
Caroline GottschalckMarketing Coordinator
onsdag den 15. maj 2024
Læsetid: 3 minutter

Stresssignaler, du bør kigge efter 

Stress er ikke altid synligt i kontorlandskabet. Til gengæld er de usynlige signaler ofte tydelige i pulsmålinger om f.eks. engagement og produktivitet. 

- Tegn på stress kan manifestere sig i pulsmålinger på flere måder. Vi kan observere faldende motivation og engagementniveauer, samt færre medarbejdere, der finder deres arbejde meningsfuldt. Derudover kan indikatorer såsom øget fravær, høj medarbejderomsætning eller negativ feedback på spørgsmål om arbejdsbyrde og work-life balance indikere, at medarbejderne oplever forhøjede stressniveauer, forklarer Lilian Ekelin, HR- og ledelseskonsulent og uddyber: 

- Grundlæggende, kan enhver afvigelse fra de sædvanlige mønstre af positivt engagement være en indikation på et advarselssignal for potentielle stressfaktorer inden for organisationen.

Afvigelserne i de sædvanlige mønstre kan ende med at blive en dyr affære for virksomheden. 

- Sygemeldinger på grund af stress og overarbejde er i dag den primære årsag til langvarig sygeorlov. Det er utroligt dyrt både for virksomheden og den enkelte. Virksomheden pådrager sig ikke kun udgifter til sygeorlov og rehabilitering, men kan også være nødt til at tilkalde erstatninger såsom dyre konsulenter, fortæller Cecilia Fredriksson, HR-ekspert hos Simployer.

Hold dig opdateret på dine medarbejderes trivsel 

Pulsmålinger er et rigtig godt værktøj for ledere, der vil holde sig opdateret på sine medarbejderes trivsel og arbejde proaktivt med stress. 

- Pulsmålinger er utroligt værdifulde til at opfange stresssymptomer i en virksomhed. Målingerne giver mulighed for at tjekke ind hos medarbejdere regelmæssigt og indsamle feedback om forskellige aspekter af arbejdsmiljøet i realtid. For eksempel, hvis du bemærker en pludselig nedgang i engagement-scoren eller en stigning i feedback relateret til stress, kan det signalere udfordringer, der skal tackles, forklarer Ekelin. 

Ved at udføre regelmæssige pulsmålinger får du som leder mulighed for at opfange stress-signaler tidligt, hvilket kan være afgørende for at forhindre en eventuel sygemelding. 

- Hvis du opfanger signaler tidligt, kan du starte en dialog om, hvilken støtte medarbejderne har brug for. Det kan du gøre ved at analysere, hvilke opgaver der giver dine medarbejdere energi, og hvilke der er energidrænende. Derefter kan I fjerne nogle af de energidrænende opgaver i en periode. Det kan være den afgørende forskel på, om medarbejderne kan fortsætte med at arbejde eller er nødt til at sygemelde sig, forklarer Fredriksson.

For at opnå den optimale indsigt i dine medarbejderes engagement og trivsel, er det en fordel at bruge både egne og standardspørgsmål i din pulsmåling, der kan sætte fokus på specifikke områder. 

- I Simployer &frankly er der færdige pulsmålinger, der kan hjælpe dig med at registrere stressniveauer i hele virksomheden eller i et team. Ved at spørge om arbejdsmiljø, ledelse, samarbejde, overensstemmelse og hvordan deres viden bliver anvendt, kan du få en god indikation af, om medarbejderne føler stress, hvilken type stress og hvad der forårsager det, uddyber Fredriksson.

I Simployer &frankly kan du også få overblik over alle forandringer i din virksomhed og forslag til, hvordan du kan handle på de tendenser, du ønsker at ændre på.

Gratis guide: Stress på arbejdet

Guiden her hjælper HR med at kortlægge, opdage og håndtere stress i virksomheden og hos dig selv.
Download gratis guide

Sådan handler du i tide! 

For at undgå store økonomiske og menneskelige tab, er det afgørende, at du faktisk handler på de indsigter, du har indhentet i din undersøgelse. 

- Når en pulsmåling afslører tegn på stress i virksomheden, er det afgørende for ledere at handle øjeblikkeligt for at tackle udfordringerne og støtte medarbejdernes trivsel. Det indebærer at analysere pulsmålingens resultater for at identificere specifikke områder, der vækker bekymring, aktivt lytte til medarbejdernes feedback og udvikle skræddersyede handlingsplaner for at sænke stressniveauet. Ledere bør prioritere åben kommunikation, gennemsigtighed og empati og skabe et støttende miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres bekymringer og søge hjælp, når det er nødvendigt, understreger Ekelin.

Derudover er løbende opfølgning og tilpasninger i handlingsplanerne essentielt for at opnå forbedrede målinger fremadrettet. 

- Ledere bør regelmæssigt vurdere fremskridtene i handlingsplaner, der er implementeret til at håndtere stressfaktorer, indhente løbende feedback fra medarbejdere og overvåge ændringer i engagementmålinger over tid, forklarer Ekelin og afslutter: 

- Udover engagement i pulsmålinger kan ledere proaktivt håndtere stress ved periodisk at sende undersøgelser ud, der specifikt fokuserer på oplevelsen af stress på arbejdspladsen. Disse undersøgelser kan dykke dybere ned i medarbejdernes opfattelser af stressfaktorer, mestringsteknikker og forslag til forbedring.

4 steps til at handle i tide 

1. Vær proaktiv. Send periodiske pulsmålinger ud om dine medarbejderes oplevelse af stress.

2. Sæt handling i gang øjeblikkeligt, hvis jeres måling viser tegn på stress i virksomheden. 

3. Prioritér åben kommunikation, gennemsigtighed og empati, for at skabe et støttende miljø. 

4. Vurdér regelmæssigt fremskridtene i jeres handlingsplaner. 

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: