“Stress-bølgen har ikke toppet endnu”: Her er din vigtigste opgave som leder

Næsten hver fjerde dansker oplevede i 2022 at være mere stresset end året før, viser en undersøgelse lavet af Kantar Gallup i samarbejde med Gjensidige. Selvom vi i disse år har stort fokus på arbejdsrelateret stress, er det endnu ikke lykkedes os at vende den kedelige statistik.
Caroline GottschalckMarketing Coordinator
tirsdag den 14. maj 2024
Læsetid: 4 minutter
Ole Fogh Kirkeby, filosof og ledelsesteoretiker

Simployer har snakket med Ole Fogh Kirkeby, filosof og ledelsesteoretiker, om roden til stress, de syv drivkræfter til engagement og lederens vigtigste ansvar i målet om at mindske stress på arbejdspladsen.

Dit ansvar som leder

Ifølge Ole Fogh Kirkeby, filosof og ledelsesteoretiker, er magt og afmagt nogle af de grundlæggende elementer, der udgør roden til stress:

- Dem med magt får typisk mindre stress, da de har mere indflydelse. Derfor kan det være en fordel, at lederen giver frihed til, at medarbejderne har større del i at tilrettelægge deres hverdag på arbejdet. Jo friere rammer, jo bedre. Men stor frihed kan også være foruroligende.

En del af lederrollen er at påtage sig ansvaret for at vise vejen frem, og derfor skal medarbejderne ikke pålægges den del af ansvaret.

- Ledere skal gå forrest og tage ansvar for den linje, der er lagt. De bør være bevidste om den magt, de har og være tro mod deres magtrolle ved at påtage sig det forventede ansvar, fortæller Kirkeby og fortsætter:

- Det er lederen, der sætter stemningen og hastigheden. Og det er derfor også lederen, der skal finde en passende hastighed, der skaber gode rammer for medarbejderne.

Tydelig retning og realistiske forventninger

For at skabe gode forudsætninger for at mindske stress, er det vigtigt, at lederen holder medarbejderne informeret om den retning, virksomheden og medarbejderen skal gå i. 

- Det er en del af lederansvaret at holde medarbejderne ajour med tempo, mål og retning. Mangel på tydelig retning kan bidrage til stress på arbejdspladsen, da medarbejderen ikke kan engagere sig i, hvor de selv og virksomheden er på vej hen, understreger Kirkeby.

Tydelig retning er en af  Simployers syv drivkræfter til medarbejderengagement, der bidrager til at mindske fraværet med op til 81%, viser tal fra undersøgelse Gallup har lavet i 2020.

Forventninger er et andet element, der også spiller en stor rolle i forekomsten af stress-sygemeldinger på arbejdspladser. Derfor mener Kirkeby, at ledere foruden tydelighed om retning også skal være tydelige omkring forventningerne til medarbejderne:

- Stress er når man tvinges længere, end man forventer og kan. Lederen skal derfor være realistisk med sine forventninger til medarbejderne og sikre, at de ved, hvad der forventes af dem. Ofte stiller medarbejderne højere forventninger til sig selv, end hvad lederen gør. Derfor er det vigtigt, at afstemme forventningerne, så medarbejderen ikke pålægger sig selv et ekstra unødigt pres, som potentielt øger stressniveauet.

Gratis guide: Stress på arbejdet

Guiden her hjælper HR med at kortlægge, opdage og håndtere stress i virksomheden og hos dig selv.
Download gratis guide

Stolthed modvirker stress

I arbejdet med at mindske stressniveauet, er ‘værdier’ et uundgåeligt emne. Medarbejderens værdier må stemme overens med virksomhedens, før et godt samarbejde vil opstå.

- Værdier er afgørende. Som leder bør du sikre dig, at dine medarbejdere mener de arbejder for en sag, som de kan se sig selv i, og ikke en sag, der strider imod deres værdier. Hvis ikke arbejdsopgaverne og virksomhedens retning stemmer overens med den enkelte medarbejders værdier, så er der større risiko for, at der kan opstå stress, forklarer Kirkeby.

Når medarbejderens værdi stemmer overens med arbejdsopgaverne og virksomhedens overordnede mål, øges medarbejdernes engagementet og kan det ligefrem modvirke stress på arbejdspladsen.

- Hvis dine medarbejdere er stolte af deres arbejde, tror på sig selv og på, at de kan skabe noget, dér hvor de er, kan det direkte være med til at modvirke stress. Det er lederens opgave at fremme de rammer, der gør medarbejderne stolte af deres arbejdsplads, siger Kirkeby.

Stolthed er også en af de syv drivkræfter, der øger medarbejdernes engagement og dermed øge produktiviteten med op til 33 %, ifølge data fra SImployer &frankly fra 2022.

Men definitionen på gode arbejdsrammer og værdier kan i dag opfattes meget forskelligt, da vi, for første gang nogensinde, er fire generationer på arbejdsmarkedet. Værdier vil nemlig variere alt efter, hvor man er i livet, og hvilken generation man tilhører.

- For de voksne generationer på arbejdsmarkedet er værdien ofte at have tid til at udføre sine opgaver, mens de yngre generationer typisk lægger stor værdi i vækst og bæredygtighed, fortæller Kirkeby.

Stress i fremtiden

Stress på arbejdspladsen er som bekendt ikke et nyt fænomen, men alligevel er det ikke lykkedes at knække koden til stress endnu.

- Der har altid været stress. Arbejdsrelateret stress kom for første gang rigtig på læberne i 80’erne, hvor virksomhederne begyndte at indføre CSR-politiker. På den tid blev man bevidst om, at viden er en kapital faktor, og man finder ud af, at mennesker er det vigtigste: Jo bedre man behandler mennesker, jo bedre leverer de. I dag er det i høj grad moralsk stress og samvittighed, vi ser, forklarer Kirkeby.

Selvom vi har forsøgt at gøre op med stress på arbejdspladser i næsten fem årtier, så har vi ikke set toppen af stress-bjerget endnu, hvis man spørger Kirkeby: 

- Stressbølgen har ikke toppet endnu, men den vil knække på et tidspunkt. Der vil komme nye livsformer, hvor folk søger efter ikke at være underlagt magt. Det kan f.eks komme til udtryk i form af at flere vil være selvstændige. De nye livsformer vil så igen generere nye former for stress.

Indtil stress-bølgen knækker, anbefaler Kirkeby at ledere blive ved med at snakke om stress.

- Ledere har ansvar for at skabe en kultur, hvor stress kan italesættes, og hvor der er psykologisk tryghed. Ledere skal turde få at vide, hvis deres medarbejdere ikke trives i det tempo og den stemning, lederen har lagt for dagen, afrunder Kirkeby.

Lederens 3 vigtigste ansvarsopgaver

1. Gå forrest og påtag dig dit lederansvar. Sæt en tydelig retning med realistiske forventninger

2. Afstem fælles værdier og skab stolthed blandt medarbejderne

3. Snak om stress og bidrag til et arbejdsmiljø med psykologisk tryghed

Simployer anbefaler: Synes du, emnet er spændende og relevant for dig? I artiklen Psykologisk tryghed er afgørende for at mindske stress deler Manu Sareen sine perspektiver på stress.

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: