“Psykologisk tryghed er afgørende for at mindske stress”

16,4 mia. er prisen på stress for virksomheder i Danmark - hvert år, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det er dyrt for virksomheder både med tanke på det menneskelige og økonomiske aspekt.
Caroline GottschalckMarketing Coordinator
torsdag den 2. maj 2024
Læsetid: 5 minutter
Manu Sareen, stresscoach og landsformand for ADHD-foreningen

Simployer har snakket med Manu Sareen om, hvordan man kan arbejde proaktivt med stress. 

- Stress er giftigt for mange ting. Vores performance bliver lavere, humøret bliver dårligt og ens flow bliver hæmmet. I værste tilfælde leder det til depression og længere sygemeldinger. Stress er virkelig vigtigt at tackle - både for den enkelte person men også økonomisk, for det kan ses på bundlinjen, fortæller Manu Sareen, stresscoach og landsformand for ADHD-foreningen. 

Virksomheder med engagerede medarbejdere, der trives, er derimod 33% mere produktive, 202% mere profitable og har 81% lavere fravær, viser tal fra en Gallup-undersøgelse fra 2020 og data fra Simployer &frankly-undersøgelse fra 2022.  

Psykologisk tryghed - det bedste værn mod stress  

For at forebygge og mindske stress i din organisation, er det vigtigt at undersøge, hvorfor stress opstår hos jer. 

- Det, der leder op til stress, er ofte ubehandlet eller behandlet psykisk sårbarhed, indre uro eller overload. Hvis vi reagerer for sent på psykisk sårbarhed, så kan det føre til stress og stress-sygemeldinger, forklar Sareen og fortsætter: 

- Psykologisk tryghed er afgørende for at mindske stress. Det gælder om at identificere tegn på psykisk sårbarhed, hvis man vil undgå eller mindske risikoen for stress. Og det kan du bedst gøre, hvis der er psykologisk tryghed i din organisation. 

Psykologisk tryghed er langt fra noget, der opstår automatisk. Det kræver aktive tiltag for at skabe den slags tryghed i en organisation. 

- For at skabe psykologisk tryghed, er det helt afgørende at have åben kommunikation om stress og psykisk sårbarhed. Italesæt stress og kommunikér, at I tager stress og psykisk sårbarhed alvorligt i jeres virksomhed, opfordrer Sareen. 

Skjulte symptomer 

Dialog og åbenhed om sårbarhed er ikke kun vigtigt for at vise organisationens holdning, men også i arbejdet med at forebygge stress-sygemeldinger, hvilket bliver endnu sværere, hvis signalerne bliver skjult.  

- Mange isolerer sig på arbejdspladsen og går alene med sine stress symptomer, fordi deres forsøg på at håndtere sin sårbarhed ofte bliver misforstået. Et eksempel er storumskontorerne. Hvis en medarbejder ikke trives i de mange forstyrrelser, der kan opstå i storrumskontoret, bruger medarbejderen vildt meget energi på at skjule sin mistrivsel, fordi det måske ikke er velset at trække sig fra fællesskabet. Hvis medarbejderne føler sig nødsaget til at skjule sin mistrivsel, så er det ekstra svært for lederen at identificere tegn og komme stressen i forkøbet, forklarer Sareen. 

Tegn på stress kan opdages ved at holde øje med forandringer i trivslen hos dine medarbejdere f.eks. med regelmæssige pulsmålinger. Hvis ændringer opstår, så snak med dine medarbejdere.  

- Der findes forskellige typer af stress, så snak med den enkelte medarbejder. Hvad har hun/han behov for? Bed dem f.eks. om at lave en top 5 over ting, der stresser dem. Den info kan være meget effektiv, fordi du som leder herefter bedre kan gøre noget ved situationen. Men du skal også gøre noget ved situationen og den information, du får, opfordrer Sareen. 

For at kunne lykkes med at skabe psykologisk tryghed for dine medarbejdere, må du sørge for, at både du og dine medarbejdere har den nødvendige viden til at genkende og forstå stress. 

  • Sørg for at både ledere og medarbejdere har grundviden om psykisk sårbarhed ved for eksempel at holde temadage. Det giver både vigtig forståelse og viden, men kan også være en god anledning for medarbejderne til at komme på banen - både på temadagen og i de efterfølgende snakke med lederen, mener Sareen.

Gratis guide: Stress på arbejdet

Guiden her hjælper HR med at kortlægge, opdage og håndtere stress i virksomheden og hos dig selv.
Download gratis guide

Ledelsen har ansvaret 

Ansvaret for at skabe den gode arbejdsplads med psykologisk tryghed ligger på dine skuldre som leder. 

- Ledelsen har ansvaret. Selvfølgelig har medarbejderen et ansvar for at sige fra og fortælle hvilke behov medarbejderen har, men det er ledelsen, der har ansvaret. Det er dem, der skal gå forrest, skabe de gode rammer og åbenhed omkring psykisk sårbarhed. Et eksempel er en CEO, der sendte et nyhedsbrev ud, hvor han fortalte, at han havde ADHD. Dét nyhedsbrev kan være med til at bane vejen for åben dialog om psykisk sårbarhed i virksomheden, fortæller Sareen. 

I disse år bliver flere og flere diagnosticeret med diverse psykiske sårbarheder. Ifølge Psykiatrifondens rapport ‘Tal og fakta om psykisk sygdom i Danmark 2023’ vil ca. 82% af den danske befolkning i løbet af deres liv opleve at blive behandlet i psykiatrien eller få medicin for psykiske symptomer. 

Disse tendenser er med til at øge arbejdstageres opmærksomhed på, hvor seriøst organisationer tager psykisk sårbarhed. 

- Særligt de yngre generationer søger virksomheder, der har CSR-politikker med sårbarhed på dagsordenen. For at vise åbenhed, kan virksomheder også tilføje et punkt om stress og psykisk sårbarhed i deres værdigrundlag eller tilføje et nyt ben i deres CSR-politik, foreslår Sareen. 

 Manu Sareen har også selv oplevet stress på egen krop for flere år siden. Dengang havde han heldigvis en god leder, der tog ansvar og reagerede: 

- Inde på kontoret blev jeg uvenner med min leder, smækkede med døren og gik. Min leder ringede efterfølgende til mig og sagde noget i retningen af: “Sådan plejer du ikke at være, er du okay?” Først dér stod det klart for mig, at jeg var stresset. Det kom som lyn fra en klar himmel. Men jeg var glad for, at min leder tog ansvar og kontaktede mig, afslutter Sareen. 

Mange mærker sjældent ordentligt efter, før man er langt ude. Derfor er det vigtigt at have en opmærksom leder, der tager stress og psykologisk tryghed alvorligt bl.a. ved at holde sig ajour med medarbejdernes trivsel og igangsætte tiltag ud fra den viden. 

3 råd til ledere, der vil skabe psykologisk tryghed 

  1. Gå forrest og hav åben kommunikation om stress. Del nogle af dine egne sårbarheder. Medarbejderne skal også turde komme til dig, hvis de oplever symptomer eller har behov, der kan holde symptomerne for døren. 

  1. Skab de rette rammer for dine medarbejdere. Undersøg, hvad der engagerer dine medarbejdere og hvilke arbejdsrammer de har brug for - f.eks. hjemmearbejdsdage, fleksible mødetider eller mulighed for at arbejde i et stille rum. 

  1. Del grundviden på området. Sørg for, at du som leder og dine medarbejdere ved, hvad stress og psykisk sårbarhed er, så I kan opfange symptomer hos jer selv og kollegaerne. 

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: