8 ud af 10 oplever stress på arbejdet: Årsager, symptomer og foranstaltninger, du bør kende

Dette kan du gøre som leder for at reducere din egen og dine medarbejderes stress
Ole Peter GalaasenInnholdsprodusent
tirsdag den 26. april 2022
Læsetid: 7 minutter

De fleste af os oplever stress på arbejdet. I Simployer &frankly’s årlige undersøgelse om medarbejderengagement "Employee Engagement 2022" svarede 70 procent af omkring 76.000 ansatte, at "mangel på tid" forårsagede stress. Selvom der er forskellige årsager og reaktioner på stress, svarede en tredjedel, at de oplevede negativt stress. Dette er ufarligt på kort sigt, men kan være skadeligt, hvis det bliver langvarigt. 

Billigere end en kop kaffe

Fordelene, ved at måle dine medarbejderes engagement, har effekt længe efter, at kaffen er gået kold.

Læs mere

Hvad kan du som leder gøre for at reducere negativt stress på arbejdet?

"Set fra et evolutionært perspektiv er stress kroppens og hjernens måde at fordele ressourcer på under pres. Begrebet "kæmp eller flygt" handler om, hvordan vores forfædre håndterede mødet med forskellige trusler. Når man står over for eksterne farer, reagerer krop og hjerne med en cocktail af forskellige hormoner, der skærper opmærksomheden. Blodtrykket stiger, og musklerne spændes, så man er bedre rustet til at håndtere truslerne eller løbe væk. På den måde er stressreaktioner vores ven", fortæller psykolog Björn Hedensjö.

Han har mange års erfaring som leder med ansvar for personale og har blandt andet skrevet "Tid til at leve", en bog om stresshåndtering baseret på forskning fra Karolinska Institutet.

Positivt og negativt stress 

Hedensjö har forsket i, hvordan stress påvirker præstationsevnen og hvordan forskellige stressniveauer påvirker på forskellige måder.

"Stress påvirker vores præstationsevne, og vi ser, at præstationen øges op til et vist niveau af stress. Samtidig ser vi, at der er et brudpunkt, og at præstationsevnen falder ved højere stressniveauer. Vi ser også, at jo mere kognitivt krævende opgaverne er, jo tidligere når man brudpunktet. Forskningen viser, at et moderat stressniveau giver den bedste præstation."

Dette bekræftes i "Employee Engagement 2022", som viser, at 67 procent af de adspurgte svarer, at de oplever stress som positivt.

"Der er naturligvis individuelle forskelle i, hvordan man håndterer stress. Stress bliver først farligt, hvis det bliver kronisk, og man ikke kan komme ned fra toppen. Samtidig ved vi, at kortsigtede stressituationer efterfulgt af en hvileperiode opleves som noget positivt. Hvis vi slet ikke oplever stress, ville vi blive passive og deprimerede", siger Hedensjö.

Forskellige årsager til stress 

"Employee Engagement 2022" viser, at den vigtigste årsag til stress på arbejdspladsen er tidsmangel. At kunne udføre arbejdsopgaver inden for den tildelte tid er en forudsætning for at gøre et godt stykke arbejde og undgå negativt stress. På andenpladsen kommer "mangel på kontrol", hvilket kan forklares med, at vores evne til at samarbejde blev forringet under pandemien.

"Forskning om stress på arbejdspladsen viser, at høj belastning og tidsmangel er primære årsager. En anden årsag er kombinationen af høje krav med lav grad af kontrol. Medarbejdere ønsker at præstere så godt som muligt, men de kan mangle ressourcer, tid eller mandat til at gøre det. Derudover er dårlige forhold til ens leder også en hyppig årsag til stress på arbejdspladsen.

En dårlig stemning på arbejdspladsen er en anden vigtig årsag til stress. Hvis vi ser på vores forhistorie, ved vi, at det at ikke høre til en gruppe ville føre til livsfare. Mangel på tilhørsforhold og social usikkerhed er noget, de fleste af os stadig oplever, men over tid kan det blive meget stressfremkaldende. Man må heller ikke glemme, at der er mange forhold uden for arbejdspladsen, der skaber stress. Balance mellem arbejde og privatliv er en udfordring for alle", siger han.

Gratis guide: Stress på arbejdet

Guiden her hjælper HR med at kortlægge, opdage og håndtere stress i virksomheden og hos dig selv.
Download gratis guide

Signal om stress 

Hedensjö fortæller, at det er umuligt at vide, om man er stresset, hvis man ikke kender symptomerne.

"Mange har en forestilling om, at alt skal være perfekt i livet, men virkeligheden er ikke sådan. Det handler i stedet om at være opmærksom på stressrelateret adfærd. Hvis man skynder sig til arbejdet, spiser hurtigt, springer pauser over, har problemer med at prioritere, glemmer ting, drikker alkohol for at slappe af eller tænker på arbejdet hele tiden, bør man sætte sig ned og reflektere over årsagen."

Han påpeger, at meget af det, vi gør i hverdagen, sker på "autopilot," og at det samme kan ske med stress.

"Hvis du skal bruge al din mentale energi på at drikke en kop kaffe, bliver du en dårlig leder. På samme måde kan stressrelateret adfærd blive automatiseret i hverdagen. Eksempler på dette er at småløbe til arbejdet, selvom du har god tid til morgenmødet, eller kun bruge fem minutter af frokostpausen til at spise. Sådan adfærd kan i sig selv bidrage til eller forstærke stress."

Han anbefaler flere enkle skridt for at forebygge og reducere stress.

"I stedet for at blive stresset bør man planlægge, hvad der kan ske, hvis man kommer for sent. Man bør øve sig i at slukke "autopiloten" og undgå at give efter for impulser. Sæt regler for, hvor lang tid du bruger på at spise frokost. Jeg anbefaler også at udvide adfærdsrepertoiret og finde andre måder at gøre tingene på", siger han.

Ledere kan forebygge stress 

For at forebygge stress anbefaler han, at lederen lytter til medarbejderne, skaber plads til følelser, opmuntrer til sociale pauser og tager stress alvorligt.

"For en leder er det først og fremmest vigtigt at følge med i medarbejdernes trivsel. Det handler om ikke at give de mest effektive medarbejdere mere arbejde, fordi man ved, at de udfører det godt. Disse medarbejdere viser ofte, at de trives på arbejdet, men en leder bør i stedet se efter signaler fra medarbejderne, der er overbelastede eller udbrændte."

Han understreger, at motion og træning er godt, men at ledere bør undgå at stille for høje krav.

"Det giver ingen mening at opfordre alle medarbejderne til at deltage i DHL løbet eller i et maraton. Jeg anbefaler i stedet at oprette en regelmæssig motionsplan, for eksempel to pulsstigningssessioner på 20 minutter hver dag.

Sociale relationer er helt grundlæggende for trivsel på arbejdspladsen. At skabe steder, hvor man kan mødes til korte uformelle møder og opbygge relationer, er særligt vigtigt. Det indre kompas giver sjældent signal, når man skal tage en pause, så jeg anbefaler at fastsætte regler for pauser i stedet for at lytte til følelserne. Det kan være så simpelt som at gå en kort tur eller tage en kop kaffe med en kollega", siger han.

Tag ansvar for din egen stress 

Hedensjö mener, at både ledere og medarbejdere skal øge bevidstheden om stress og hvad man kan gøre for at undgå negativt stress.

"Det første, vi springer over, når vi har for travlt, er at stoppe med alt det sjove. Vi dropper træning, socialt samvær, venner og det, der virkelig betyder noget for os. Det sætter os i en situation, hvor vi er dårligere rustet til at håndtere stress. Derfor er det vigtigt at planlægge, hvordan man kan komme sig igen efter en periode med stress."

Han mener, at håndtering af stress også handler om at acceptere, hvad man ikke kan påvirke.

"Det, der ikke er godt, og som stresser os, bør vi gøre noget ved, men der er meget, vi ikke kan gøre noget ved. Derfor er det vigtigt at kunne håndtere modgang fra noget uden for vores kontrol. Undgå sekundære tanker om, hvorfor det skete, da det kan udløse en spiral af tanker, der forstærker stresset. Man bør i stedet øve sig i at acceptere, at uheldige ting kan ske.

Som leder er det vigtigt at tage stress alvorligt og ikke lade det gå for langt. Hvis en medarbejder bliver udbrændt, har det store konsekvenser både for personen selv, men også for virksomheden", slutter Hedensjö.

Kortlægning af stress 

Han får støtte fra Caroline Fjellner, stifter og administrerende direktør i Simployer &frankly. Hun mener, at pulsmålinger er et vigtigt værktøj til kortlægning af stress i virksomheden.

"Pulsmålinger er mere proaktive og har mange fordele i forhold til traditionelle medarbejderundersøgelser. Når der opstår høje stressniveauer på arbejdspladsen, skal både ledelsen og medarbejderne reagere hurtigt, og det er derfor vigtigt, at det opdages tidligt. Et populært spørgsmål i Simployer &frankly måler både høje og lave stressniveauer, men også om den oplevede stress er negativ eller føles som et god "flow". Det vigtigste er at opdage den negative stress, da det netop er den type stress, man skal reagere på", siger Fjellner.

"Et andet populært spørgsmål går dybere ind i, hvad der forårsager stress. Hvis ledelsen ikke ved, hvad der forårsager stress, er det svært at finde de rigtige tiltag."

Gratis guide: De 9 mest stillede spørgsmål om engagement

Hvordan ved jeg, om vi har et højt engagement? Hvad er de typiske faldgruber, når man vil øge engagementet? Download gratis guide

Mange signaler på stress 

Hun påpeger flere signaler, som ledelsen kan forsøge at opfange for at afsløre stress på arbejdspladsen.

"Der er tre vigtige områder, som ledelsen skal være opmærksomme på for at afsløre stress. Fysisk stress kan manifestere sig som nedsat hukommelse, unødig uro eller gentagne fravær. Derudover bør man være opmærksom på, om nogen pludselig leverer lavere kvalitet eller begår fejl.

Et andet område handler mere om holdninger. Hvis en ellers velfungerende medarbejder pludselig bliver svær at samarbejde med, er irriteret eller virker ligeglad med arbejdsopgaverne, bør advarelseslamperne blinke", siger hun.

Foranstaltninger mod stress 

Simployer &frankly pulsmålinger har flere forslag til foranstaltninger for at øge trivsel og reducere stress. Både for at forebygge, men også for at reducere stress, når det opstår.

"Et godt råd er at hjælpe medarbejderne med at finde værktøjer til at prioritere arbejdsopgaver. Det kan også være en god idé at sætte sig ned i grupper eller med den enkelte medarbejder for at tale om balance mellem arbejde og privatliv og, hvad der skaber problemer i den aktuelle situation. Det kan også være så simpelt som at undlade at have møder tidligt om morgenen, så man har tid til at få overblik over dagen og prioritere arbejdsopgaverne. Nogle gange er de simple løsninger de bedste."

Hun tror også, at simple proaktive foranstaltninger har stor værdi for at reducere stress.

"Proaktive foranstaltninger kan være alt fra at have flere uformelle møder under gåture, hjælpe medarbejderne med at tilpasse træningsprogrammer eller udføre afslapningsøvelser sammen. For at undgå negativt stress på arbejdspladsen skal du som leder have en ægte interesse i, hvordan medarbejderne har det på arbejdet", afslutter Fjellner.

Lær mere om, hvordan pulsmålinger med Simployer &frankly kan bruges til at afsløre stress i din virksomhed.

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: