Sådan holder du bedre medarbejder­udviklingssamtaler­ (MUS-samtaler)

Hvad indeholder en god MUS-samtale? Og hvordan skal den forløbe? Dét får du svar på ved at læse med her.
Caroline GottschalckMarketing Coordinator
mandag den 23. oktober 2023
Læsetid: 3 minutter

Hvad er formålet med MUS?

MUS-samtalen er et vigtigt og praktisk redskab - både for leder og medarbejder - der har til formål at:

 • Sikre at både virksomheden og medarbejderen får mest muligt ud af ansættelsesforholdet
 • Forventningsafstemme arbejdsindsatser, mål og evt. udvikling
 • Tage en status på, hvad er der sket siden sidst, og hvad der fremadrettet kan gøres for at opnå de bedst mulige resultater og udvikling
 • Udvikle tillid og åbenhed for at fremme kommunikationen og samarbejdet i hverdagen
 • Drøfte medarbejderens faglige og personlige udvikling
 • Sikre, at medarbejderen og virksomheden arbejder i samme retning og ud fra de samme mål

Samtaler, baseret på ovenstående punkter, skaber et godt grundlag for at sikre den udvikling og de arbejdsvilkår, medarbejderen har brug for, for at udføre sit arbejde bedst muligt.

Gratis guide: Fra feedback til action 

I denne guide kan du læse mere om, hvordan du - med pulsmålinger - skaber konkret forandring ved at øge engagementet.
Download din gratis guide 

Hvad kræver en god MUS-samtale?

1. Forberedelse:

MUS-samtalen skal være godt forberedt. Det betyder, at både leder og medarbejder på forhånd skal kende til samtalens agenda.

2. Opfølgning:

Samtalen skal være opfølgende. Det indebærer, at der i hver samtale følges op på faste punkter, der har særlig betydning for virksomheden eller medarbejderen. Eksempler kan være: Opnåede resultater, kompetencebehov og -udvikling, forbedringer til arbejdsmiljøet eller kommentarer til virksomhedskulturen.

3. Personlig vinkel:

Samtalen skal være personlig og omhandle den enkelte medarbejder og ikke generelle problemstillinger. Fokus skal være på medarbejderen og omhandle de aspekter i ansættelsesforholdet, der ikke kan diskuteres på team- eller afdelingsmøder.

Billigere end en kop kaffe

Fordelene, ved at måle dine medarbejderes engagement, har effekt længe efter, at kaffen er gået kold.

Læs mere

Gode råd til MUS-samtalen:

 • Vær forberedt. God forberedelse er afgørende for, at samtalen kan skabe værdi
 • Læg vægt på udvikling - både medarbejderens behov og arbejdslivet, der hurtigt ændrer sig og stiller nye krav
 • Giv feedback. Ros er en motivationsfaktor for medarbejderen
 • Tag udgangspunkt i tidligere erfaringer og resultater, når mål for næste år skal planlægges
 • Samtalen skal give plads til begge parter - det skal hverken være et interview eller et krydsforhør
 • Husk at give feedback og ros i løbet af året og ikke kun til medarbejdersamtalen
 • Samtalen bør omhandle velkendte og aftalte punkter, der bidrager til læring og udvikling hos både leder og medarbejder.
 • Brug konkrete eksempler, som begge parter kender, til at belyse synspunkter, udfordringer og potentialer. Dette bidrager til at skabe tryghed, motivation og fællesskab.
 • Medarbejderen ønsker også at få mest muligt ud af sin ansættelse - både i form af trivsel, læring og karriereudvikling
 • Husk, at karriereudvikling ikke kun er at ‘stige i graderne’, men også at varetage et meningsfyldt job og faglig udvikling
 • Efter samtalen: Husk at følge op på jeres aftaler og planer for udviklingsmål i det kommende år

Hvilke emner skal I tale om til MUS-samtalen?

Samtalens emner skal tilpasses til den enkelte medarbejders ansættelsesforhold. Følgende punkter er dog altid gode at have med:

 • Opfølgning fra sidste samtale
 • Arbejdsopgaver, indsatser, mål og planer
 • Medarbejderens syn på ledelse
 • Arbejdsmiljø og samarbejde
 • Faglige og personlige kompetencer

15 spørgsmål til din næste MUS-samtale

 1. Hvordan har du det (personligt)?
 2. Er målene fra sidste samtale opnået? Hvis ikke, hvorfor ikke?
 3. Er du tilfreds med dine nuværende arbejdsopgaver? Hvis ikke, hvorfor ikke?
 4. Hvordan oplever du, at mængden af arbejdsopgaver passer til den tid, der er afsat?
 5. Oplever du, at dine arbejdsopgaver og arbejdsområder bidrager til virksomhedens overordnede mål?
 6. Oplever du at få feedback og støtte fra din leder?
 7. Hvordan og hvor ofte ønsker du at modtage feedback fra din leder?
 8. Hvad motiverer og engagerer dig, og hvor ser du, at din leder kan hjælpe med at motivere dig yderligere?
 9. Trives du på arbejdspladsen? Hvilke forhold påvirker din trivsel positivt og/eller negativt?
 10. Hvordan oplever du samarbejdet med dine kolleger på arbejdspladsen?
 11. På hvilke områder ønsker du at udvikle dig personligt og/eller fagligt?
 12. Hvad vil du gerne blive bedre til, og hvordan kan lederen hjælpe?
 13. Giver din stilling dig de udviklingsmuligheder, du ønsker?
 14. Hvilke fremtidige arbejdsopgaver og -områder ønsker du at have?
 15. Hvilke planer og mål er vigtige for dig at fastsætte for det kommende år?

 

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: