Ledere er usikre i mødet med stigende psykisk sygdom

Flere og flere sygemeldinger skyldes psykiske lidelser. På arbejdspladsen ved lederne ikke, hvordan de skal møde medarbejdere med psykiske lidelser.
Caroline GottschalckMarketing Coordinator
tirsdag den 7. maj 2024
Læsetid: 4 minutter

- Psykisk sundhed vedrører os alle, og det er arbejdsgiverne, der har ansvaret for, at arbejdspladsen er et sted, der forebygger og håndterer psykisk sygdom. Men mange ledere ved ikke, hvordan de skal tale med og følge op på medarbejdere med psykiske lidelser, fortæller Karoline Dystebakken, juridisk rådgiver hos Simployer.

Behov for mere fokus på psykisk sundhed

I 2023, viste tal fra Danmarks Statistik, at sygefraværet i Danmark er stigende. En af årsagerne til det høje sygefravær er psykiske lidelser såsom depression og stress. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø går der hvert år 61,9 mio. arbejdstimer tabt på grund af sygemeldinger relateret til stress - svarende til over 37.000 fuldtidsansættelser.

- De fleste ledere, jeg møder, oplever psykisk sundhed som et vanskeligt emne. De ved ikke, hvilken rolle de har, om de har en rolle, eller hvordan de skal tage den første samtale. Ofte hænger det sammen med, at de er oplært i, at de ikke kan spørge medarbejdere om årsagen til sygefraværet, forklarer Dystebakken.

Samtidig oplever Simployers rådgiver, at mange ledere har et stort ønske om og vilje til at sætte fokus på psykisk sundhed i virksomheden og øge viden om, hvordan de skal håndtere sygefravær relateret til psykisk sundhed.

- Jeg tror, at en del af årsagen til, at ledere synes, det er vanskeligt, er, at de ikke har særligt meget erfaring og viden om psykiske lidelser, og at emnet historisk set har været tabuiseret, siger Dystebakken og fortsætter:

- Selvom der nu er meget mere åbenhed omkring angst, depression og andre psykiske lidelser, især blandt de unge, så tror jeg, at mange ledere sakker bagud.

En god og sundhedsfremmende arbejdsplads

Dystebakken minder om, at arbejdspladsen er det sted, hvor mange af os tilbringer størstedelen af vores tid hver eneste dag, og at arbejdsgivere har ansvaret for at skabe et sundt og godt arbejdsmiljø.

- Arbejdsgiver har pligt til at have overblik over forhold, der kan føre til sygefravær, og psykisk sundhed er faktisk et eksempel på sådan et forhold. Psykisk sundhed handler nemlig ikke kun om diagnose. Det handler blandt andet også om centrale arbejdsmiljøfaktorer såsom organisatoriske og psykosociale forhold, siger hun.

Ledere skal skaffe sig overblik over status i egen virksomhed, og de faktorer der har indvirkning på psykisk sundhed: Oplevet tidsmæssigt pres, følelsen af at have de rette kompetencer, opfattes arbejdet som meningsfuldt, negativt arbejdspres, balance mellem arbejde og fritid og lignende.

- Det er først, når du som leder har skaffet dig overblikket, at du kan se, hvor skoen trykker i virksomheden eller hos den enkelte medarbejder, og se på, hvad man kan gøre ved det. Målet er, at arbejdspladsen skal være sundhedsfremmende, siger Dystebakken.

Dialog er afgørende

Dystebakken tror, at de udfordringer, ledere har, hænger sammen med manglende viden om opfølgning og forebyggelse af sygefravær generelt - ikke kun når det kommer til psykiske lidelser.

- Uanset årsagen til sygefraværet, handler det om hurtigt at komme i dialog med sin medarbejder. Selvom det kan føles som at træde ind i en persons private sfære, betyder det ikke, at du som leder behøver at agere psykolog. Det vigtigste er at vise omsorg og empati, siger Dystebakken.

Hun opfordrer ledere til altid at starte med åbne spørgsmål, uafhængigt af fraværsårsag. "Hvordan har du det"? og "Er der noget på arbejdet, der påvirker dig"? Medarbejderen har også pligt til at svare på dette. Det handler om at gøre det tydeligt, at arbejdspladsen skal være et sundhedsfremmende sted, og gøre det tydeligt, hvordan arbejdstager og arbejdsgiver sammen kan gøre arbejdspladsen til netop sådan et sted.

- Det kan være begyndelsen på en vigtig samtale, der kan føre til korrekt støtte og tilpasning, siger hun.

Dystebakkens råd til ledere, der har medarbejdere med psykiske lidelser:

  1. Vær i dialog ofte
    Hvis du synes, det er vanskeligt, så sig det. En leder, man kan være tryg ved, er en leder, der også tør at sige fra, når lederen synes, at noget er vanskeligt. Vis, at du bekymrer dig, og ønsker at hjælpe din medarbejder inden for de rammer, du har. Vis med ord og handlinger, at du ønsker information om, hvorvidt der er forhold på arbejdspladsen, der kan føre til eller har ført til psykisk sygdom.

  1. Skab en inkluderende arbejdsplads
    En inkluderende arbejdsplads handler om, hvad vi konkret gør i vores virksomhed for at sikre, at der er plads til medarbejdere (inklusiv ledere), der ikke kan være på 100 % hver dag. Spørg: Hvad betyder det i praksis hos jer? Hvad mener medarbejderne om virksomhedens status i dag? Hvad skal der til for  at forbedre eller vedligeholde den gode status på området?

  1. Fokusér på at forebygge
    Arbejdsgiver har pligt til at arbejde forebyggende. Skaf dig overblik over, hvilke forhold der har betydning for psykisk sygdom hos jer. Eksempler kan være organisering af arbejdet, oplevelse af tidspres, tillid, åbenhed, balance mellem arbejde og fritid. Vær opmærksom på tidlige signaler på psykisk sygdom og spørg medarbejderne, hvordan det faktisk går. Vis med ord og handling, at du rent faktisk ønsker at vide det, og at du ikke bare er ude efter et "jeg har det godt". Sørg for, at medarbejderne kan komme til dig, så I kan finde løsninger sammen.

DOWNLOAD DIN GRATIS GUIDE: Stress på arbejdet

Hold dig opdateret med vores gratis nyhedsbrev

Rise & Shine-nyhedsbrevet er for HR og ledere, der vil frigøre det fulde potentiale i deres medarbejdere. ⭐

Udfyld formularen nedenfor, og modtag Rise & Shine!

Del siden: